Optimum Tasarruf

Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda hepsi araçlarda güvenle kullanılabilirler. Farklılaştırılmış ürünler ile diğerleri arasında kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır.

Motorunuzu temizler, yüksek verim sağlar.

Yeni nesil yüksek performanslı dizel motorlar, yanma odasına saniyede birden fazla yakıt enjekte edilmesini gerektirir. Motorda optimum çalışma düzeyine ulaşılabilmesi, maksimum enerji kullanımına bağlıdır.

Sıradan dizel yakıtlar, enjektörlerde tortu ve çöküntüler oluşmasına imkan verebilir. Bu çöküntüler de yakıt püskürtmesini sekteye uğratarak yakıt akışını yavaşlatır ve buna bağlı olarak yanma ve güç kayıpları yaşanır.

Aytemiz OPTIMUM MOTORİN sadece çöküntü oluşumunu azaltmakla kalmaz, deterjan özelliği sayesinde motorunuzdaki mevcut çöküntülerin temizlenmesinde de etkin bir rol üstlenir. Üst düzey çalışma performansı sağlar.

Yakıt araç deposuna pompalanırken meydana gelen köpürmeyi azaltır.

Akaryakıt, pompa tabancasından araç deposuna hızla pompalanırken köpürme meydana gelir; bu durum ise akışın kesilmesine sebep olur. Katkılı yakıtlarımız, köpürmeyi minimum düzeye indirir. Yakıtta hava kabarcıkları oluşmasına mani olur. Deponun daha hızlı ve temiz dolmasını sağlar.

Yüksek setan sayısı sayesinde yakıt ekonomisi sağlar.

OPTIMUM MOTORİN setan sayısı, standart motorinlerden 2 puan fazladır. Motorinin setan sayısı, doğrudan yakıt ekonomisini etkileyen bir özelliktir. Dizel yakıtların yanma prensiplerine göre, bir “tutuşma sıcaklıkları” vardır. Setan sayısı arttıkça, yakıt daha düşük sıcaklıklarda tutuşacaktır. Yakıt ne kadar kolay tutuşursa, motorun çalışması için gerekli olan enerji o kadar kolay üretilecektir.

Eski/Yeni bütün araçlar, OPTIMUM MOTORİN’in faydasını görür.

Her motorun performansı, kullanım şekli ve yerine göre farklılık gösterir. Eski bir dizel motor ile yeni nesil bir dizel motordan alınacak verim de farklılık gösterecektir. Aytemiz OPTIMUM MOTORİN her motorda hissedilir bir tepki verecek şekilde tasarlanmıştır.

Eski nesil motorlarda, birikmiş tortu ve çöküntüleri uzaklaştırmak, uzun vadede ise motorda oluşturduğu koruyucu tabaka sayesinde paslanma ve korozyonu engelleyerek motoru koruyucu bir etki sağlayacaktır. Bu özelliği ile sürekli kullanımlarda daha yüksek verim alınmasına ve yakıt tasarrufuna imkan verecektir.

Yeni nesil dizel motorlarda ise doğrudan, paslanma ve korozyon sonucu tortu ve çöküntü oluşumunu azaltarak motorda kısa vadede hissedilir bir performans artışı sağlayacaktır. Optimum enerji kullanımı sonucu ise yakıt tasarrufu sağlayacaktır.